Izjava o privatnosti

Elector d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje ugovora. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Elector d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Prikupljanje i korištenje informacija
Elektor d.o.o. cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.
Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim Internet stranicama možete poslati e-mail na: info@nakit.hr

Voditelj obrade podataka
Elector d.o.o. s registriranim sjedištem na adresi Ferde Livadića 2, 42000 Varaždin, je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Podaci koji se prikupljaju
Osoabni podaci: ime, prezime, adresa, telefon, e-mail.

Svrha prikupljanja podataka
Izrda računa i slanje naručenih prozvoda kupcu.
Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti. Elector d.o.o. prikuplja osobne podatke te ih može koristiti kako bi kupcima pružio podršku, odgovore na upite i prigovore.

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima
Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti s pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke s dokumenta. Ako korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena. Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava Elector d.o.o. zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i Elector d.o.o.

Gdje se pohranjuju osobni podatci
Podaci u korisniku kao kupcu web shopa pohranjuju se na zakuljenom hostingu tvrtke Avalon d.o.o. Kupac tj. korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke Elector d.o.o. ima pohranjene slanjem upita na e-mail adresu info@nakit.hr

Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na e-mail adresu  info@nakit.hr i podaci će biti brisani bez odgađanja osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.

Pravo na prigovor
Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor obratite se na e-mail adresu info@nakit.hr. Uz prijavu nama, možete prijavu podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.