Kako nastaju biseri

KAKO NASTAJU PRIRODNI BISERI

Prirodni biseri

Prirodni biser je onaj koji je nastao u školjci sam od sebe, bez ljudske intervencije. Postoje slatkovodni i morski biseri. Strano tijelo ulazi u školjku pri hranjenju ili bušenju kroz ljušturu, te ga školjka ne može izbaciti. Tada stvara vrečicu i počinje lučiti sedef oko iritanta te tako nastaje biser.

Prirodni biseri (kultivirani)

Prirodnii biser (kultiviran) je onaj koji raste u školjci (kamenici) kao posljedica ljudske intervencije. U morsku ili slatkovodnu školjku iskusan nukleator kirurškom preciznošću usađuje zrno. Školjka takvo strano tijelo ne može izbaciti , nego stvara vrečicu i počinje lučiti sedef oko iritanta, te tako nastaje biser. Školjka se zatim liječi i hrani sve do žetve tj. vađenja bisera.

Školjke

Školjkaši su bivalvularne morske životinje koje imaju sposobnost stvaranja bisera. Morski školjkaši su kamenice, a slatkovodni žive u kontinentalnim jezerima i nazivaju se dagnjama. Postoje različite vrste ovih školjkaša i svaka stvara drugačiji tip, veličinu i boju bisera. 

  1. Hyriopsis Cumingi – slatkovodna školjka koja raste u Kini
  2. Megalonaias Nervosa – slatkovodna školjka koja raste u Sjevernoj Americi
  3. Pinctada Fucata – Morska školjka koja proizvodi Japanske akoya bisere
  4. Pinctada Margaratifera – morska školjka koja raste na Tahitiju
  5. Pinctada Maxima – morska školjka koja raste u južnim morima

Svaka od ovih školjki proizvodi bisere koji stvaraju prelijepe ogrlice.

Nukleacija zrna

Nukleacija je veliki kirurški zahvat koji zahtjeva brzinu, preciznost i iskustvo. Ne može se prisiliti školjkaš da se otvori jer bi ga to ubilo, zato se farmeri koriste trikovima. Polako podizanje temperature će natjerati školjku da se polako otvori te će farmer moći umetnuti klin koji drži školjku otvorenom.

Period rasta

O školjkašima se brine kroz slijedeći period imajući na umu da u vodi ima dovoljno nutrienata, povremeno čisteći ih i pazeći da nema predatora ni parazita. Nakon toga će školjka proizvesti biser koji se može upotrijebiti za izradu nakita.

Period rasta ovisi o vrsti školjke:

  • slatkovodne školjke – 2-6 godina
  • morske Akoja – 1-2 godine
  • morske Tahiti – 2-3 godine
  • Južnomorski – 2 godine